..:: Kalendarz imprez ::..Kalendarz wycieczek na 2017 rok do ściągnięcia i wydrukowania znajduje się ...:: TUTAJ ::...


Regulamin uczestnictwa w wycieczkach objazdowych
Gminnego koła PTTK nr 19 "ŚLIMOKI" w Goleszowie.

1. Wycieczki Koła PTTK nr 19 "ŚLIMOKI" są organizowane dla członków koła PTTK "ŚLIMOKI". Tylko w przypadku wolnych miejsc mogą brać udział inne osoby które opłacą koszty wycieczki oraz ubezpieczenia.

2. Listę uczestników otwiera się, dokładnie na miesiąc przed planowaną wycieczką. Wycieczki wielodniowe są ogłaszane we wcześniejszym terminie.

3. Wszystkie wycieczki Koła PTTK nr 19 "ŚLIMOKI" rozpoczynają się na parkingu obok Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie. Uczestnicy mogą też korzystać z punktów zbiórek wskazanych przez organizatora odrębnie dla każdej wycieczki.

4. Osoba, która znalazła się na liście uczestników wycieczki winna podać swoje dane osobowe zgodnie z procedurą ubezpieczenia. (dane te są poufne i pozostają w archiwum tylko do potrzeb ubezpieczyciela).

5. Uczestnik może zrezygnować z wycieczki nie podając przyczyny, najpóźniej na tydzień przed wycieczką nie ponosząc żadnych opłat. Po tym terminie uczestnik musi pokryć koszt przejazdu lub wskazać osobę, która go zastąpi w wycieczce.

6. Opłata za wycieczkę, wpłacana jest na nr konta bankowego koła PTTK "ŚLIMOKI" w formie zaliczki. W szczególnych przypadkach pobierana jest w dniu wycieczki w autokarze.

7. Uczestnicy powinni dostosować się do wskazań i poleceń prowadzącego wycieczkę (przewodnika) tj. powrotu na wskazane zbiórki na czas gdyż każde opóźnienie może przyczynić się do zmiany programu wycieczki z winy uczestnika.

8. Każda wycieczka jest dokumentowana fotograficznie lub filmowo zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim.

9. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do rozliczenia z wycieczki które znajduje się w siedzibie koła lub u Skarbnika Koła.

10. Osoby które nie stosują się do powyższego regulaminu, stracą prawo do ponownego uczestnictwa w naszych wycieczkach.

..:: Copyright by © Ślimoki 2007 - 2018 ::..
..:: Design by © Robert Witek ::..
statystyka